Siden er designet/laget av:
Saturo Design/
Håkon Skaarud Karlsen

Vi gjennomgår klubben i samarbeid med NSF

Hei alle sammen

I morgen (tirs 30/10 kl 1700) er samlingen hvor vi "tar tempen" på Varg og hvor DU kan være med å si din mening og hvordan vi vil ha det. Vi bestiller litt pizza som vi spiser mens vi starter opp!

Viktig at også minst èn trener deltar!

Viktig også at minst 2 svømmere og at hvert kjønn blir representert! De som skal videre på trening på Furuset 19:30 kan ta t-banen direkte fra Oslo S og være med på starten (fra 17)

Viktig at noen "nye" dvs foresatte (og svømmere) fra de ynf\gre gruppene. Kan alle som kommer gi med beskjed? Viktig ift matbestilling!   Tors@romeiendom.no  tlf : 90688316

Vi møtes på Oslo S. Kontoret kalles Prosjektkontoret Oslo S og ligger i den eldste bygningen på Oslo S (1854-bygningen). Den enkleste beskrivelsen er å gå inn i bagasjeoppbevaringsboksene (inngang både fra fordelingshallen og Østbanehallen), innerst inne i hjørnet er det en (grønn) trapp - gå opp til døra og  ring på og vent på svar! Videre opp trappa 1 ½ runde.

Mvh Tor S