Siden er designet/laget av:
Saturo Design/
Håkon Skaarud Karlsen

OBS!!! Bemanning GM-09

Bemanningsliste