Siden er designet/laget av:
Saturo Design/
Håkon Skaarud Karlsen

Hvis du ikke ser hele siden, prøv å forandre oppløsningen på skjermen. F.eks. 1200x1000