Siden er designet/laget av:
Saturo Design/
Håkon Skaarud Karlsen

Trenere

Trener, alle grupper og svømmeskole:

Ali Hamza

E-post: alihamzak19@gmail.com

Telefon: 483 36 277

Trond Vasslag